Hotline: 0936.288.112
 

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/8-31/8/18

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/8-31/8/18

DNXK

Lượng, tấn

Trị giá, USD

CT CP TS Minh Phú Hậu Giang

3,953

45,568,582

CT TNHH KD CB TS & XNK Quốc Việt

1,835

16,903,599

CT CP Tập Đoàn TS Minh Phú

1,476

26,916,547

CT CP CB & DV TS Cà Mau

1,443

12,143,593

CT CP Nha Trang Seafoods F17

1,359

10,659,792

CT CP TS Sóc Trăng

1,173

13,289,551

CT CP TP Sao Ta

951

11,869,059

CT CP TS Sạch Việt Nam

877

9,750,911

CT TNHH CB TS Minh Phát

807

8,370,644

CT TNHH CB TS & XNK Trang Khanh

761

8,081,749

CT TNHH CB TS Minh Quí

730

6,718,599

CT CP TS & TM Thuận Phước

688

8,872,903

CT CP CB TS út Xi

522

4,981,139

CT CP Tôm Miền Nam

512

5,406,088

CT CP CB TS XNK âu Vững II

458

4,761,274

CT TNHH MTV CB TS & XNK Ngọc Trinh Bạc Liêu

438

5,187,189

CT CP CB TS Tài Kim Anh

433

5,999,562

CT CP TS Minh Hải

424

4,283,366

CT CP Hải Việt

417

5,169,660

CT CP Seavina

411

3,929,341

Khác

11,279

116,060,697

Tổng

30,947

334,923,846

Tin miễn phí