Hotline: 0936.288.112
 

Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam gia tăng từ tháng 4/2019-8/2019 trong khi nhập khẩu giảm từ tháng 5/2019-8/2019 do giảm mạnh từ Ấn Độ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí