Hotline: 0936.288.112
 

Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam gia tăng từ tháng 4/2019-8/2019 trong khi nhập khẩu giảm từ tháng 5/2019-8/2019 do giảm mạnh từ Ấn Độ

Tương quan giữa xuất khẩu tôm thẻ và nhập khẩu tôm thẻ của Việt Nam từ 1/2018-8/2019, tấn: Xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam gia tăng từ tháng 4/2019-8/2019 trong khi nhập khẩu giảm từ tháng 5/2019-8/2019 do giảm mạnh từ Ấn Độ ( 90% tôm thẻ nhập khẩu từ Ấn Độ).

Tin miễn phí