Hotline: 0936.288.112


Tôm -> Xuất khẩu Tôm

 

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 6/6-7/7

Xuất khẩu Tôm tẩm bột của Việt Nam trong tuần đầu tháng 7 tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2019

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/7-7/7/20

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 4/7-7/7

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 5/7-7/7

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 27/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

Trong tháng 6/2020, FDA đã từ chối 1 đơn hàng Tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Trong tháng 6/2020 FDA từ chối 1 đơn hàng Tôm

Trong tháng 6/2020, FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 27/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 27/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 28/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 25/6-29/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 29/6-30/6

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-30/6/20

Thủy sản, da giày đang chuẩn bị tiếp đón EVFTA như thế nào?

Các ngành hàng XK mỗi năm hàng chục tỷ USD của Việt Nam như thủy sản, da giày đang đặt không ít hy vọng vào việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực trong vòng 1 tháng tới sẽ đem lại tác động tích cực cho XK hàng hóa. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít trăn trở về các vấn đề phi thuế quan mà doanh nghiệp (DN) phải đối mặt để tận dụng được cơ hội mở ra.

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 19/6-23/6