Hotline: 0936.288.112


Tôm -> Giá Tôm

 

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 9/4/2020

Giá tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 9/4/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 8/4/2020

Giá tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 8/4/2020

Giá tôm thẻ tại Bình Định ngày 7/4/2020

Giá tôm thẻ đá giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 7/4/2020

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 7/4/2020

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 26/3-2/4

Giá tôm thẻ hàng ngâm 1 đêm tại nhà máy Kim Anh ngày 6/4/2020

Giá tôm thẻ giám sát tại nhà máy Kim Anh ngày 6/4/2020

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 3/4/2020

Giá tôm sú oxy tại nhà máy Bạch Linh ngày 3/4/2020

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 1/4

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

Giá tôm thẻ đá nguyên con tại nhà máy Minh Phú Hậu Giang ngày 1/4/2020

Giá tôm thẻ tươi muối đá khô giám sát tại nhà máy HOA ngày 1/4/2020

Giá tôm làm khó người nuôi và doanh nghiệp

Những ngày gần đây, giá tôm nguyên liệu, nhất là tôm sú biến động rất mạnh, làm hàng trăm ngàn hộ dân nuôi tôm vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cũng “thấm đòn” khi hàng xuất khẩu không được, hàng tồn kho ngày càng nhiều.

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 31/32020

Giá thu mua tôm thẻ ngâm tại nhà máy Chấn Nam ngày 31/3/2020