Hotline: 0936.288.112


Tôm -> Giá Tôm

 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 20/5

Giám sát giá tôm tuần 13/5-17/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/5

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 17/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 16/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 15/5

Giá tôm tại Bình Định ngày 15/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/5

Giám sát giá tôm tuần 6/5-10/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/5

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 3/5-9/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 9/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 8/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 6/5

Giám sát giá tôm tuần 28/4-3/5

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 3/5

Thị trường tôm nội địa tuần này sôi động do nhu cầu tăng trong dịp nghỉ lễ

Thị trường tôm nội địa tuần này sôi động do nhu cầu tăng trong dịp nghỉ lễ