Hotline: 0936.288.112


Tôm -> Giá Tôm

 

Giá Tôm thẻ chân trắng tại trang trại ở Thái Lan ngày 10/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Bạc Liêu ngày 10/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Sóc Trăng ngày 10/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Bạc Liêu ngày 10/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Sóc Trăng ngày 10/7/2020

Giá Tôm thẻ đá giám sát ngâm 1 đêm tại nhà máy Sao Ta ngày 10/7/2020

Giá Tôm thẻ đá giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 10/7/2020

Giá Tôm thẻ chân trắng tại trang trại ở Thái Lan ngày 9/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Bạc Liêu ngày 9/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Bạc Liêu ngày 9/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Sóc Trăng ngày 9/7/2020

Giá Tôm thẻ đá nguyên con tại nhà máy Minh Phú Cà Mau ngày 9/7/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 2/7-8/7/2020

Giá Tôm thẻ chân trắng tại trang trại ở Thái Lan ngày 8/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Bạc Liêu ngày 8/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Sóc Trăng ngày 8/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Bạc Liêu ngày 8/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Sóc Trăng ngày 8/7/2020

Giá Tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 8/7/2020